Biuro rachunkowe
w Ełku

Starannie i z uwagą dbamy
o finanse naszych klientów

sprawdź ofertę
Jeżeli istnieje sposób, aby zrobić coś lepiej - znajdę go.
Thomas Alva Edison
zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy

Prowadzisz firmę i chcesz zlecić usługi księgowe, czy też potrzebujesz kogoś kto poprowadzi profesjonalnie Twoje sprawy finansowo-rachunkowe – dobrze trafiłeś.

Firma PROFIT Biuro Rachunkowe istnieje od 2007 roku i od tego czasu nieprzerwanie obsługuje przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w zakresie usług rachunkowo-księgowych.

O jakości świadczonych usług świadczy certyfikat księgowy nr 12477/2005 wydawany przez Ministerstwo Finansów dla właściciela Michała Michałowskiego.

Nasze biuro księgowe oferuje:

Podstawowa obsługa rachunkowo-księgowa

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w PKPiR
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • kontrola należności i zobowiązań
 • bieżący monitoring
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • wysyłka elektroniczna wszelkich obowiązkowych deklaracji do urzędów po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa.

Rozliczenia z ZUS, obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11/40)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)

Zeznania roczne

Sporządzamy i dostarczamy do Urzędu Skarbowego roczne zeznania podatkowe PIT m.in.

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39
 • i inne.

Sporządzanie biznesplanów

Firma PROFIT Biuro Rachunkowe sporządza biznesplany oraz wnioski o dofinansowanie na potrzeby:

 • założenia własnej działalności,
 • rozszerzenia zakresu działalności – nowe miejsca pracy,
 • otrzymania kredytu inwestycyjnego.

Formularz kontaktowy

Kontakt

W trosce o zachowanie Państwa prawa do prywatności, jak i ochrony danych osobowych informuję, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przesyłanych mailowo lub podawanych telefonicznie jest PROFIT Biuro Rachunkowe Michał Michałowski z siedzibą w Ełku, ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111 NIP: 848-166-87-37. Więcej informacji na temat sposobu w jaki przekazane przez Państwa dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane można znaleźć klikając tutaj >>

Biuro Rachunkowe Profit

Ełk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111
604 226 435
biuro@profit.elk.pl
848-166-87-37
Street View
Mapa